banner chinh cua khoabanner chinh cua khoabanner chinh cua khoabanner chinh cua khoabanner chinh cua khoabanner chinh cua khoabanner chinh cua khoabanner chinh cua khoabanner chinh cua khoabanner chinh cua khoabanner chinh cua khoabanner chinh cua khoabanner chinh cua khoabanner chinh cua khoabanner chinh cua khoabanner chinh cua khoabanner chinh cua khoabanner chinh cua khoabanner chinh cua khoabanner chinh cua khoabanner chinh cua khoabanner chinh cua khoabanner chinh cua khoabanner chinh cua khoabanner chinh cua khoabanner chinh cua khoabanner chinh cua khoabanner chinh cua khoabanner chinh cua khoabanner chinh cua khoabanner chinh cua khoabanner chinh cua khoabanner chinh cua khoabanner chinh cua khoabanner chinh cua khoabanner chinh cua khoabanner chinh cua khoabanner chinh cua khoabanner chinh cua khoabanner chinh cua khoabanner chinh cua khoabanner chinh cua khoabanner chinh cua khoabanner chinh cua khoabanner chinh cua khoabanner chinh cua khoabanner chinh cua khoabanner chinh cua khoabanner chinh cua khoabanner chinh cua khoabanner chinh cua khoabanner chinh cua khoabanner chinh cua khoabanner chinh cua khoabanner chinh cua khoa
HỌC PHẦN THỰC HÀNH KẾ TOÁN MÁY CỦA SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN
Kế toán là một bộ phận cấu thành quan trọng của hệ thống quản lý tài chính, có vai trò quan trọng trong quản lý điều hành và kiểm soát các hoạt động kinh tế, tài chính trong doanh nghiệp. Thông tin của kế toán phải chính xác, kịp thời và chuẩn tắc.
LICH THI LẠI HỌC KỲ 1 (NĂM HỌC 2023 - 2024) - KHÓA 522
LICH THI LẠI HỌC KỲ 1 (NĂM HỌC 2023 - 2024) - KHÓA 522
LICH THI HOC KỲ 1 (NĂM HỌC 2023 - 2024) - KHÓA 523
LICH THI HOC KỲ 1 (NĂM HỌC 2023 - 2024) - KHÓA 523
THỜI KHÓA BIỂU HỌC TẬP KHÓA 521 - HỌC KỲ 2 (NĂM HỌC 2023 - 2024)
THỜI KHÓA BIỂU HỌC TẬP KHÓA 521 - HỌC KỲ 2 (NĂM HỌC 2023 - 2024)
LICH THI LẠI HOC KỲ 2 (NĂM HỌC 2022 - 2023) - KHÓA 520, 521, 522
LICH THI LẠI HOC KỲ 2 (NĂM HỌC 2022 - 2023) - KHÓA 520, 521, 522
THỜI KHÓA BIỂU HỌC TẬP CÁC KHÓA  520, 521, 522, 523 - HỌC KỲ 1 (NĂM HỌC 2023 - 2024)
THỜI KHÓA BIỂU HỌC TẬP CÁC KHÓA 520, 521, 522, 523 - HỌC KỲ 1 (NĂM HỌC 2023 - 2024)
THỜI KHÓA BIỂU HỌC TẬP CÁC KHÓA 519, 520, 521 - HỌC KỲ 1 (NĂM HỌC 2022 - 2023)
THOI-KHOA-BIỂU-HOC-TAP-CAC-KHOA-519,-520,-521--HOC-KY-1-(NAM-HOC-2022--2023)
LICH THI LẠI HOC KỲ 2 (NĂM HỌC 2021 - 2022) - KHÓA 519, 520, 521
LICH THI LẠI HOC KỲ 2 (NĂM HỌC 2021 - 2022) - KHÓA 519, 520, 521
THÔNG BÁO LỊCH HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT K519 VÀ K521
LỊCH TẬP TRUNG HỌC MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT Thời gian: Ngày 11/7/2022 Địa điểm: Sân vận động Trường Đại học Sư phạm Hà Nội - Số 136 Đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội.
QUẢN LÝ HỌC TẬP LICH THI HOC KỲ 1 (NĂM HỌC 2016 - 2017) - CAC KHÓA 513, 515 VÀ 514404
QUẢN LÝ HỌC TẬP LICH THI HOC KỲ 1 (NĂM HỌC 2016 - 2017) - CAC KHÓA 513, 515 VÀ 514404
DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2015 - 2016
DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2015 - 2016
LỊCH THI HỌC KỲ 2B (NĂM HỌC 2021 - 2022) - KHÓA 521
LỊCH THI HỌC KỲ 2B (NĂM HỌC 2021 - 2022) - KHÓA 521
THỜI KHÓA BIỂU CÁC KHÓA 513, 514, 515 - HỌC KỲ 1 (NĂM HỌC 2016 - 2017)
THỜI KHÓA BIỂU CÁC KHÓA 513, 514, 515 - HỌC KỲ 1 (NĂM HỌC 2016 - 2017)
LICH THI LẠI HOC KỲ 2 (NĂM HỌC 2015 - 2016) - KHÓA 513
LICH THI HOC KỲ 2 (NĂM HỌC 2015 - 2016) - KHÓA 513
LICH THI HOC KỲ 2 (NĂM HỌC 2015 - 2016) - CAC KHÓA 514, 515, LIÊN THÔNG VÀ CAO HỌC 815
LICH THI HOC KỲ 2 (NĂM HỌC 2015 - 2016) - CAC KHÓA 514, 515, LIÊN THÔNG VÀ CAO HỌC 815
LICH THI LẠI CÁC MÔN THAY THẾ (NĂM HỌC 2015 - 2015) - KHÓA 512
LICH THI LẠI CÁC MÔN THAY THẾ (NĂM HỌC 2015 - 2015) - KHÓA 512
LICH THI HOC KỲ 2 (NĂM HỌC 2015 - 2015) - CAC KHÓA 512, 513, 714 VÀ CAO HỌC 815
LICH THI HOC KỲ 2 (NĂM HỌC 2015 - 2015) - CAC KHÓA 512, 513, 714 VÀ CAO HỌC 815
DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2015 - 2016
DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2015 - 2016
LỊCH THI HỌC KỲ 2A (NĂM HỌC 2015 - 2016) - KHÓA 514, 515
LỊCH THI HỌC KỲ 2A (NĂM HỌC 2015 - 2016) - KHÓA 514, 515
LỊCH THI HỌC KỲ 2A (NĂM HỌC 2015 - 2016) - KHÓA 513 VÀ CAO HỌC 715
LỊCH THI HỌC KỲ 2A (NĂM HỌC 2015 - 2016) - KHÓA 513 VÀ CAO HỌC 715

Trang đầu 12 Trang cuối

Khoa Điện – Cơ điện tử, Đại học Phương Đông
Số 4 ngõ chùa Hưng Ký, 228 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Điện thoại: 043 8633063.
Email: dcdt.pdu@gmail.com.      
Thống kê truy cập
Số người trực tuyến: 8
Số người đã truy cập: 2142017