HE DAO TAO CHINH QUY - HỆ ĐÀO TẠO CHÍNH QUY
21

Hệ đào tạo chính quy

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC NGÀNH KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ
(18/3/2015)
Tên chương trình : Công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử 52510203 Trình độ đào tạo : Đại học Ngành đào tạo : Công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử 52510203 Loại hình đào tạo : Chính quy
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC NGÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN
(18/3/2015)
Tên chương trình : Hệ thống điện (Mã số 52510301.02) Trình độ đào tạo : Đại học Ngành đào tạo : Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Mã số 52510301) Loại hình đào tạo : Chính quy (Ban hành theo Quyết định số: QĐ-ĐHPĐ-ĐT ngày tháng năm của Hiệu trưởng trường ĐHDL Phương Đông)
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC NGÀNH TỰ ĐỘNG HÓA
(18/3/2015)
Tên chương trình : Tự động hoá (Mã số 52510301.01) Trình độ đào tạo : Đại học Ngành đào tạo : Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Mã số 52510301) Loại hình đào tạo : Chính quy (Ban hành theo Quyết định số: QĐ-ĐHPĐ-ĐT ngày tháng năm của Hiệu trưởng trường ĐHDL Phương Đông)

Thông báo quan trọng
Robocup 2016
cong thong tin sinh vien
dang ki xet tuyen truc tuyen 2016
link hop tac dao tao quoc te
lich cong tac tuan
doan hoi
vntechlab

Đối tác

Liên kết website